אחריות חברתית

אחריות חברתית

מעורבות בקהילה האזורית מוגדרת במדיניותה של תשלובת מילואות כחלק חשוב של פעילותה והיא מייצגת את כל מפעלי התשלובת
תקציב הפעילות השנתי נקבע במסגרת תקציב התשלובת מדי שנה והוא מנוהל ע"י צוות מעורבות בקהילה

המעורבות החברתית של מילועוף ומילואות
תתבסס על 5 עוגנים מרכזיים:

מוסדות אזוריים

חינוך

מצוינות

סיוע ותמיכה לאוכלוסיות מתקשות

חיבור לאוכלוסיות הצעירים בישובי בעלים

פעילות מילועוף ומילואות

גרעין אומץ

מלגות לסטודנטים - העדה הדרוזית

חגים

להקת מחול קיבוצית קשת אילון

תרומות לבית חולים נהריה

מצוינות בספורט - מטה אשר

תפיסת העולם שלנו

איכות ומצוינות הינם ערכים מרכזיים ומימושם בא לידי ביטוי בפעילות ובמחויבות למען החברה והקהילה. הפעילות באה לידי ביטוי בפרויקטים הקשורים בחברה הישראלית בכלל ובקהילה הקרובה בפרט.

אנו רואים בעובדים שלנו את הנכס העיקרי שלנו. החברה משקיעה רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה ודואגת לבריאות ולרווחת העובדים ובני משפחותיהם. מילועוף כחברה הטרוגנית המעסיקה עובדים מכל המגזרים רואה חשיבות רבה ביצירת חברה שוויונית והוגנת ובקידום נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה. אנו פועלים רבות בפרויקטים העוסקים בקירוב לבבות וקידום שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים.

לתת לאחרים – זה לתת לעצמך