חטיבת התפעול

חטיבת - התפעול

חטיבת הייצור של מילועוף מכילה שני אתרי ייצור במתחם אחד.

בכל אחד ממפעלי החברה ישנו פיקוח צמוד של אבטחת האיכות והשירותים הווטרינריים בישראל.