תעודות ותקנים

תעודות ותקנים קבצים

הסמכת מערך ומדיניות איכות (אנגלית)
הסמכת מערך ומדיניות איכות (עברית)
איזו 9001
תעודות הכשר
רשיון יצרן - 4/120
כתב אישור לייצוא עוף מס' 174
כתב אישור לייצוא עוף מס' 47
כתב אישור לייצוא עוף מס' 1066
אישור להפעלת בית שחיטה לעופות מס' 1065
רשיון לניהול עסק